Het Chr. Mannenkoor Het mannenkoor is opgericht in oktober 1968. Het koor telde toen 18 leden. Momenteel telt het koor 40 leden.

Het CMK Leek heeft diverse koor/zangstukken op haar repertoire: religieuse, klassieke, sprirituals, volkslie-deren enz.. Inmiddels zijn er twee CD’s uitgeven t.w.: ‘Vrede’ en ‘Klanken uit de Nienoordkapel’. Kortom: een levend koor dat met enthousiasme zingt. Onderlinge binding staat hoog in het vaandel.

Met regelmaat werkt het koor mee aan kerkdiensten en verzorgt het concerten, zoals

kerstconcerten

passiedienst

kerkdiensten

korenrondes

Ook heeft het koor in Praag en Riga concerten gegeven.

Ons repertoire is geschikt voor allerlei gelegenheden en omvat:

psalmen en gezangen uit het Liedboek voor de Kerken

opera- en operettefragmenten

algemene liederen

motetten en misdelen

Hebt u interesse voor koorzang en wilt u eens zien hoe dit bij het Christelijk Mannenkoor Leek in zijn werk gaat? Dat kan. Het koor houdt eenmaal per jaar, aan het begin van het repetitieseizoen een open repetitie waar een ieder kan binnenkomen om te luisteren of vrijblij-vend mee te zingen. Natuurlijk kunt u ook op een gewone repetitieavond vrijblijvend komen luisteren en u eventueel aanmelden als kandidaat lid.

Wij hebben in ons aanname beleid een leeftijdgrens van 75 jaar gesteld.


Moniek Timmer is sinds 2012 dirigent van het koor. 

Wilt u meer weten over het koor?


Neem contact op met:

Jaap Muller (voorzitter) 0594-580520 of met

Jannes Venema (secretaris) 0594-514950